>
strona projektu

Konsultanci

zdjecie konsultanta

Urszula Blicharz

dyrektor delegatury Tarnów KO w Krakowie, wieloletni trener szkoleń dotyczących zarządzania oświatą, autorka publikacji. Była konsultant WOM, wizytator.


zdjecie konsultanta

Mariusz Bochenek

wieloletni dyrektor liceum, zespołu szkół zawodowych, autor publikacji, trener szkoleń oświatowych


zdjecie konsultanta

Halina Bonecka


zdjecie konsultanta

Jacek Bulak

dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli (woj. mazowieckie), od 1996 r. związany z organizowaniem, kreowaniem i nadzorowaniem oświaty samorządowej.


zdjecie konsultanta

Ewa Halska

konsultant ds. zarządzania oświatą MODN, wieloletni trener szkoleń dotyczących zarządzania oświatą, autorka publikacji. Była wizytator, koordynator szkoleń projektu ORE I Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na szczeblu regionalnym i lokalnym.


zdjecie konsultanta

Antoni Jeżowski

profesor nadzwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie i Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, wykładowca, autor ponad dwustu publikacji i ekspertyz, wieloletni trener w ramach szkoleń m.in. z zakresu finansowania i zarządzania edukacją


zdjecie konsultanta

Tadeusz Konarski

trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, finansów publicznych. Były inspektor ds. oświaty, wieloletni dyrektor jednostki obsługi finansowej placówek oświatowych. Były radny miejski, obecnie radny rady powiatu, wieloletni przewodniczący Zespołu ds. Oświaty Związku Gmin Śląska Opolskiego, współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela


zdjecie konsultanta

Sławomir Kowalski


zdjecie konsultanta

Aleksandra Kuźniak

dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu Starostwo Powiatowe Gniezno, autorka publikacji, wieloletni trener szkoleń z zarządzania oświatą.


zdjecie konsultanta

Krzysztof Madejczyk

specjalista ds. finansów oświaty, wieloletni pracownik firmy VULCAN, trener w wielu szkoleniach oświatowych, autor publikacji.


Strony << 1 2 >>

Biuro projektu

Vulcan sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław

tel.:(71) 325 48 48
tel.:(71) 347 48 40