>
strona projektu

Jak korzystać z forum?


Forum to miejsce pracy, dyskusji i integracji uczestników projektu - w sposób nie uwłaczający oraz nie przeszkadzający innym, w życzliwej atmosferze.


Dostęp do korzystania z forum jest otwarty dla wszystkich, osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem w oświacie przy czym zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mają dostęp do dodatkowych funkcjonalności. Rejestracja na forum jest automatyczna (dla uczestników szkoleń w projekcie), a dobrowolna dla pozostałych zainteresowanych.

Na forum funkcjonują trzy grupy użytkowników posiadających poniższe uprawnienia:
  1. Gość – dowolna osoba – dostęp do treści na stronie aktualności, możliwość śledzenia postów forum.
  2. Użytkownik zakwalifikowany na szkolenie – możliwość redakcji postów, zakładania nowych wątków w tematach (po akceptacji przez moderatora).
  3. Użytkownik forum – osoba, która zarejestrowała się, jako użytkownik - możliwość redakcji postów, zakładania nowych wątków w tematach (po akceptacji przez moderatora).
W celu uzyskania pełnego prawa korzystania z dostępnych funkcjonalności osoba niebędąca uczestnikiem projektu musi założyć konto użytkownika. Minimalne niezbędne dane, które należy podać w formularzu rejestracyjnym są zaznaczone gwiazdką.

Moderator, zgodnie z regulaminem obowiązującym na forum, zastrzega sobie prawo:
  • odmowy dostępu do forum
  • wykluczenia z forum użytkowników zakłócających jego pracę, nie przestrzegających przyjętych norm zachowań (złośliwych, wzbudzających kłótnie, ubliżających innym, reklamujących wszelkie firmy i artykuły bez zaproszenia), zadania te wykonuje moderator forum. Ewentualne nieporozumienia można wyjaśnić z moderatorem: wojciech.magdon@vulcan.edu.pl

» Regulamin forum
» Struktura forum

Biuro projektu

Vulcan sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław

tel.:(71) 325 48 48
tel.:(71) 347 48 40